Công ty TNHH Thương Mại Mai Anh là đại lý phân phối rượu nhập khẩu của Moet Hennessy VN & Diageo VN

>>Phân Loại Rượu Vang

24, Tháng Chín 2009
 : 

Phân loại vangTheo màu sắc nước

- Vang trắng ( Vin blanc )

- Vang đỏ ( Vin rouge)

- Vang hồng ( Vin rosé )

- Vang xám ( Vin gris )


Theo hàm lượng đường tự nhiên ( độ êm của vang )

- Vang khô - Vin sec ( dưới 2g đường/L )

- Vang nửa khô - Vin demi-sec ( từ 2g đến 30g đường/L)

- Vang êm - Vin moelleux ( từ 30 đến 50g đường/L )

- Vang êm ( có mùi , tuy nồng độ cao , khá nặng nhưng êm ) - Vin liquoreux ( hơn 50g đường/L )


Theo hàm lượng đường của hương liệu thêm vào ( vang có bọt )

- Thô tự nhiên ( Brut naturel ) ( ko có đường thêm vào )

- Cực kỳ thô ( Extra-brut ) ( tới 6g đường/L)

- Thô ( Brut ) ( tới 15g đường /L )

- Cực kỳ khô ( Extra-sec) ( 12 đến 20g đường/L)

- Khô ( Sec) ( 17 đến 35g đường/L )

- Nửa khô ( Demi-sec) ( 33 đến 50g đường/L)

- Êm ( Doux) ( hơn 50g đường/L)
Theo độ nén gaz bão hòa

- Vang êm - Vin tranquille ( không xuất hiện bọt, ở 20° số lượng gaz carbonique giảm 1g/L . Phần lớn các loại vang này đều là vang êm )

- Vang có bọt - Vin effervescent ( xuất hiện bọt khí )

+ Rượu vang tăm - Vin perlant ( hơn 1g khí gaz carbonique/L . Các bọt khí nổi lên ở 20° khi mở nút chai )

+ Rượu vang nổi bọt - vang nổ - Vin pétillant ( chai đóng kín & ở nhiệt độ 20° , khí gaz carbonique bị nén từ 1 đến 2,5 bars )

+ Rượu vang sủi nhiều bọt - Vin mousseux ( chai đóng kín & ở nhiệt độ 20°, khí gaz carbonique bị nén hơn 3 bars . Loại Champagne & Champagne sủi bọt nhẹ đều là vang có nhiều bọt )


Theo năm tuổi ( sự lâu đời )

- Vang mới - Vin primeur

- Vang được giữ lâu đời - Vin de garde


Các tiêu chuẩn phân loại khác

- Vang ướp hương liệu ( Vang có mùi thơm ) - Vin aromatisé

- Vang sinh học, vang không chứa lưu huỳnh - Vin bio, vin sans soufre

- Vang nóng - Vin chaud

- Vang êm , vang nhẹ - Vin doux, vin muté

- Vang đá - Vin de glace

- Vang vàng , vang màu rơm - Vin jaune, vin de paille

- Vang vùng núi - Vin de Montagne

- Vang không chứa cồn - Vin sans alcool

- Vang nho giống ( đơn giống ) - Vin de cépage

- Vang theo nhãn hiệu - Vin de marque
MAI ANH TRADING CO. LTD
334-336 KHAM THIEN, DONG DA, HA NOI
TEL: (043)8511623 - 5133724 / FAX: (043)5114822 - EMAIL: info@mai-anh.vn
Tuân thủ Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng, mai-anh.vn không mua bán rượu qua mạng internet. Website chỉ là kênh thông tin giới thiệu công ty và sản phẩm


<br><strong>MAI ANH TRADING CO. LTD<br />334-336 KHAM THIEN, DONG DA, HA NOI<br /> TEL: (043)8511623 - 5133724 / FAX: (043)5114822 - EMAIL: info@mai-anh.vn<br />Tuân thủ Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng, mai-anh.vn không mua bán rượu qua mạng internet. Website chỉ là kênh thông tin giới thiệu công ty và sản phẩm</strong><br><br>

BLOG FACEBOOK TWITTER

MAI ANH © copyright 2009 [bản mẫu]